اطلاع رسانی

🔵 مصاحبه تیم jungmin_irfc_🔵

روز جمعه مشخص میشه که کدوم یکی از اعضا جاش رو میگیره

گفتیم بعد از مدت ها جونگمین رو میبینیمشاااااااا😐😥😥

اینطورهم که معلومه یا کیو جونگ هست یا هیونگ😍

شما چی فکر میکنید؟!!🤔🤔

اطلاع رسانی۲


جونگمین هیونگ جون رو به عنوان جایگزین خودش انتخاب کرده!

آیا باز هم مینجون را درک نمیکنید؟

بگذارید من بروم...

و همانا بازگشت هیونگ‌جون به سوی تمام فنهاست*-*