2021.06.06

گوش بدید:

The Reason I live By Kim Hyun Joong

City Conqest OST

میدونی لیدری... دنیا و آدماش عوض میشن، هم خودشون هم باورهاشون...

توی این سالها، تو تغییر کردی... من تغییر کردم... حتی نظرم درمورد تو هم تغییر کرد :)

امروز که تولدتِ میخوام یه اعتراف بکنم :)

من ازت بدم میومد، آره خب... خیلی‌ها به خاطر تو تریپل‌اس شدن اما یه چیزی ته دلم بود همش...

فکر میکردم دی‌اکتیو شدن دابل تقصیر تو و پسران فراتر از گلِ...

اون قدر روی این تصمیم و باور محکم بودم که حتی اجازه فکر کردن درموردش رو هم به خودم نمیدادم! 

اما تغییر کردم!

یه روز یه دوست گفت: مهم نیست با خودت میگی من توی دابل فقط روی فلانی کراشم، یا از اون یکی خوشم نمیاد... یه روز به خودت میای میبینی هر پنج تاشون چسبیدن ته آسمون قلبت و دارن میدرخشن :) اونا وقتایی که تنهایی کنارتن، و امید و سر سختی‌شون به تو هم انگیزه ادامه دادن میده...

راست میگفت... تو هم اونجایی کنار اون چهار‌تا، داری میدرخشی ^^

مهم نیست برای بقیه "مون جون وو"  هستی، یا "بک سونگ جو"، یا "شین جونگ تائه"، یا حتی "یون جیهو" !

تو برای من فقط فقط "کیم هیون جونگ" هستی، و منم به خاطر همین دوستت دارم!

برای ذره ذره نور‌هایی که به زندگیم پاشیدی ازت ممنونم...

کیم هیون جونگ، دابل اس، دابل اس ۵۰۱

عکس: فنکم تولدش سال 2020

تولدت مبارک^^

Happy Birthday ~

SS501, kim hyun joong

 

 

Kim hyun joong