اینم از پست جدید لیدریمون🤩🤩

به جان چوکو قصدی جز کشتن ما نداره این بشر😋😎😎

هیون

خب من دیگه زنده نیستم شمارو نمیدونم🤤🤤😍😍

سر امتحانی پست میزارم شمام حمایت کنید دیگههههه😥😥💙💙

فقط حواستون باشه به چشم برادری نگاش کنیداااااا😒😒😎😎🌸🌸